D P A Security, s.r.o.

Detektívno ochranná kancelária  |  SBS Košice

Cenník

Detektívna služba
Cena je tvorená individuálne dohodou medzi zmluvnými stranami v závislosti od charakteru a obtiažnosti služby.

Strážna služba
Cena je tvorená individuálne dohodou medzi zmluvnými stranami v závislosti od charakteru služby, obtiažnosti služby a samotných požiadaviek klienta. 

Technická služba
Technická služba v sebe zahŕňa široké spektrum možností a požiadaviek. Z toho dôvodu nie je možne stanoviť paušálnu cenu. Ceny sú tvorené individuálne v závislosti od konkrétnych požiadaviek klienta. 

Odborná príprava
Povinné poplatky podľa zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti:
• podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu
     - skúška typu S: 16,50 €,
     - skúška typu P: 49,50 €,
     - skúška po skrátenej forme odbornej prípravy: 33 €.
• vydanie preukazu odbornej spôsobilosti: 16,50 €,

Poplatky za kurz odbornej prípravy:
• jednorazový poplatok za kurz odbornej prípravy typu S: 120 €,
• jednorazový poplatok za kurz odbornej prípravy typu P: 215 €. 

V cene kurzu sú zahrnuté potrebné študijné materiály a pomôcky.
Pri skupinových prihláškach t. j. 5 a viac uchádzačov o kurz odbornej prípravy je uchádzačom poskytnutá zľava 10% z ceny kurzu.

Ak Vás zaujali nami ponúkané služby a je predpoklad pre obojstrannú spoluprácu radi uvítame možnosť spoločného rokovania.

Dokumenty

Na stiahnutie naše certifikáty ako aj dôležité dokumenty. Vyplnené ich posielajte e-mailom na adresu: info@dpasecurity.sk