D P A Security, s.r.o.

Detektívno ochranná kancelária  |  SBS Košice

Služby

Strážna služba

Detektívna služba

Technická služba

Odborná príprava

Diskrétne prevozy

Kontakty

D P A Security, s. r. o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice
IČO: 46 553 860
Zapísaná v Obchodnom registri Košice l, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29278/V

Telefonický kontakt:
+421 915 914 557 – Detektívna a Strážna služba
+421 944 252 686 – Odborná príprava a poradenstvo
+421 949 726 388 – Technická služba

E-mail:
info@dpasecurity.sk

Požiadavkový formulár služieb

V prípade osobného stretnutia nás prosím vopred kontaktujte na niektorom z uvedených čísiel, alebo e-mailom
z dôvodu pracovnej vyťaženosti, aby sa predišlo nechceným nedorozumeniam. 

V PRÍPADE NEJASNOSTÍ, ALEBO OSOBITNÝCH POŽIADAVIEK NÁS KONTAKTUJTE, RADI VÁM POMÔŽEME.

Žiadosť o zamestnanie