Pracovníci vykonávajúci ochranu sú vybavený podľa dôležitosti chráneného objektu, alebo požiadaviek objednávateľa služby technickými a vecnými bezpečnostnými prostriedkami (tomfa, obušok, putá, elektrický paralyzér, detektory kovov a pod).

Pri ochrane objektov so zvýšenou ostrahou je možné pracovníkov ochrany vybaviť krátkymi guľovými zbraňami.

Krátkymi guľovými zbraňami je možné pracovníkov ochrany vybaviť aj na osobitnú žiadosť objednávateľa bezpečnostnej služby.

Pri preprave cenín sú zamestnanci ochrany štandardne vybavený nepriestrelnými vestami a krátkymi guľovými zbraňami kalibru 9mm.

Detektor kovov HK_P30L Paralizér Putá Nepriestrelna vesta Tomfa Obušok