Korešpondenčná adresa:

D P A Security, s. r. o.
Rozvojová 2
040 01 Košice

IČO: 46 553 860
Zapísaná v Obchodnom registri Košice l,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29278/V

Telefonický kontakt:

+421 915 914 557 – Detektívna a Strážna služba
+421 944 252 686 – Odborná príprava a poradenstvo
+421 949 726 388 – Technická služba

E-mail:info@dpasecurity.sk


V prípade osobného stretnutia nás prosím vopred kontaktujte na niektorom z hore uvedených čísiel, alebo e-mailom z dôvodu pracovnej vyťaženosti, aby sa predišlo nechceným nedorozumeniam.

V PRÍPADE NEJASNOSTÍ, ALEBO OSOBITNÝCH POŽIADAVIEK NÁS KONTAKTUJTE, RADI VÁM POMÔŽEME.